Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

1 Sep 1991-Prezent Conferențiar UniversitarUniversitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chishinau (Moldova)Asigur predarea cursurilor de Dreptul mediului şi Drept funciar în limbile română şi rusă.

1 Jun 1991-Prezent Avocat licențiatUniunea Avocaților din RM, Chișinău (Moldova)Acordarea asistenţei juridice

1 Apr 1999-Prezent Director ExecutivEnvironmental Public Advocacy Center „Eco-Lex" (Moldova)Acordarea suportului juridic gratuit în domeniul legislaţiei de mediu şi funciare

2013-15 Feb 2014 Expert Local"Improvement of Public Participation in Environmental Decision Making Conditions in Moldova".Programmed Sector (Moldova)Elaborarea compartimentului "Accesul la justiție" din cadrul Ghidului privind implementareaConvențșiei Aarhus în RM destinat funcționarilor publici

1 Feb 2013-1 May 2013 Consultant legal"REC Budapest and Sida on Support for Strengthening Local Environmental Planning and CivilSociety in Belarus and Moldova during 2012 and 2014". (Moldova)Elaborarea cursului de master (MC ) în materia accesului la justiție în probleme de mediu pentruONG-le de mediu din RM; Participarea la traningul de instruire a reprezentanților ONG-lor de mediudin RM

1 May 2009-1 Sep 2009 Consultant juridic localStudiul de fezabilitate, Evaluarea impactului de mediu şi social - Sistemul central de irigare (CIS),finanţat de Millennium Challenge Corporation (Moldova)Analiza legislaţiei privind funcţionarea sistemelor de irigareAnaliza convenţiilor internaţionale

1 Jun 2007-1 Feb 2009 Expert local în dreptul mediuluiWorld Bank project - Republic of Moldova: Persistent Organic Pollutants (POPs) StockpilesManagement and Destruction Project (Moldova)Analiza legislaţiei privind PoPs.Elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative privind managamentul PoPs.

1 Sep 2003-1 Oct 2004 Lider de echipăTACIS Project "Environmental Information, Education And Public Awareness Armenia, Azerbaijan,Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine" (Moldova)

1 Dec 2003-1 Dec 2004 Expert legal în elaborarea proiectelor de acte normative de mediuUNDP Moldova Project „National Self Assessment of Capacity Building Needs"Asistenţa în elaborarea proiectelor de acte normative ( instrumente politici: programe, strategii, planuride acţiuni ) pentru implementarea convenţiilor ONU privind schimbările climatice, privind combatereadeşertificării şi conservarea biodiversităţii

1 Nov 2003-1 Feb 2004 Consultant legalGEF-PPG Project "Implementation of the Stockholm Convention on the Persistent Organic Pollutants(POPs) in the Republic of MoldovaContribuirea la elaborarea Planului Naţional de Acţiuni Plan de implementare a Convenţiei Stockholmprivind POPs în R. Moldova

1 Jun 2002-1 Mar 2003 Manager de ProiectWorld Bank Project "Environmental Compliance and Enforcement Capacity Building. Component:Development of Inspector's Manual and Training"Elaborarea Manualului pentru inspectorii de stat de mediu, organizarea treningurilor şi seminarelor deinstruire pentru conducerea Inspectoratului Ecologic de Stat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 Sep 1994-23 Nov 2000 Doctor of Phd in LawUniversitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj - Napoca, Facultatea de Drept (Romania)Regimul juridic al terenurilor agricole în Republica Moldova

1 Sep 1986-29 Jun 1991 Diploma de jurist (cu menţiune)Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (Moldova)

1 Sep 1981-28 Feb 1985 Diploma de agronom (cu menţiune)Sovhozul - tehnicum M.V.Frunze din Tiraspol (Moldova)Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Avornic Gheorghe
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar
Ţurcan Liliana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cobăneanu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Donici Diana
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Fiodorov Grigore
doctor în drept, profesor universitar
Gîscă Marcel
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malanciuc Iurie
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar
Rotundu Edgar
magistru în drept, lector universitar
Rusu Grigore
doctor în drept, conferenţiar universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Vidaicu Daniela
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar
Zaporojan Veaceslav
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.