Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: aureliu.rotaru@btleasing.md

 

Studii:

Facultate - Drept, Științe juridice, 1995, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;

Doctorat 

Doctor habilitat 

Anul de când activaţi la USM - 1995

Facultatea, Departamentul la care activaţi: Facultatea Drept, Departamentul drept public 

Burse în străinătate

Stagieri în ţară şi în străinătate(statul, local, timpul)

Participări la conferinţe: Naţionale, Internaţionale

Membru al colegiilor de redacţie la reviste ştiinţifice

  Naţionale, Internaţionale

Profesor-invitat la instituţiile ştiinţifice şi universităţile de peste hotare

Funcţii de conducere în cadrul USM

Aleşi în organele de conducere locale, raionale, republicane

Activitatea în Parlamentul şi guvernul RM

Membru al Comisiilor parlamentare, guvernamentale, ministeriale etc.,

Titluri didactice şi ştiinţifice: lector superior;

Titluri onorifice

Distincţii de stat (ordine, medalii, diplome etc.)

Premii de Stat, Municipale.

Medalii şi diplome pentru participare la diferite conferinţe, concursuri, expoziţii (naţionale şi internaţionale) etc.

Brevete invenţii

Fondator de şcoli ştiinţifice

Publicaţii în ţară şi peste hotare:

1.       Alexandru Armeanic, Victor Volcinschi, Aureliu Rotaru,  Drept fiscal, Manual, (coautorat), 2001;

2.      VLAICU VLAD,  ROTARU AURELIU, Curriculum la disciplina Drept fiscal, Ciclul  I , Chișinău, 2011;

3.      Manualul judecătorului pentru cauze civile, CSJ. (coautorat),  Ediția II, Chișinău 2013;

4.      VLAICU VLAD,  ROTARU AURELIU,  Drept fiscal, Manual, (coautorat),  2014- în curs de apariție;

Preşedinte (Membru) al Consiliilor ştiinţifice de conferire a tezelor de dr., doctor habilitat:

Naţionale

Internaţionale

Preşedinte (Membru) al Seminarelor ştiinţifice de profil

Secretar al Consiliilor (seminarelor) ştiinţifice de profil

Conducător al tezelor de doctor şi doctor habilitat.

Pregătirea loturilor olimpice

   

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Avornic Gheorghe
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar
Ţurcan Liliana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cobăneanu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Donici Diana
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Fiodorov Grigore
doctor în drept, profesor universitar
Gîscă Marcel
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malanciuc Iurie
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar
Rotundu Edgar
magistru în drept, lector universitar
Rusu Grigore
doctor în drept, conferenţiar universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Vidaicu Daniela
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar
Zaporojan Veaceslav
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.