Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Dumneanu Victor
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar

 

1.     Studii:

 • 1991-1993 - Colegiul Republican de Informatică şi Drept, or. Chişinău, Facultatea Drept; media 9, 00
 • 1995-1999 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept; media 9,66
 • 2001-2002 - studii postuniversitare, masterat, magistru în drept; diplomă Seria AM nr. 001425, nr. de înregistrare 225 din 12 iulie 2002, media 9, 25.
 • 2001 - pînă în prezent - studii postuniversitare, doctorat.

2.     Locul de muncă:

 • 1993-1994 - Comisia de privatizare a spaţiului locativ sectorul Buiucani, funcţia-consultant juridic;
 • 1994-1999 - Agenţia Ecologică Municipală, Chişinău, funcţia - şef al secţiei administrative, jurist;
 • 1999-2000 - Colegiul Republican de Informatică şi Drept, Chişinău, funcţia - lector;
 • 2000 - pînă în prezent - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, Departamentul Drept Public, lector universitar, magistru în drept.
 • Cumul extern. Funcționar public - Șeful Secției Audit Intern în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerul Mediului, 2011
 • Cumul extern. Funcționar public - Șeful Direcției Inspectare Generală în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerul Mediului, 2012
 • Consilierul ministrului mediului, iunie 2014-februarie 2015

3.     Publicaţii:

 • „Actele normative - între teorie şi practică". Revista „Eco-Lex", 2000, nr.3 (analiza contravenţiilor ecologice conform proiectului Codului Contravenţional).
 • „Dreptul de beneficiere asupra fondului forestier", Analele Ştiinţifice ale USM, 2002.
 • „Regimul juridic de protecţie a aerului atmosferic", Analele Ştiinţifice ale USM, 2002.
 • „Clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale. Reglementare şi importanţă juridică", Conferinţa ştiinţifică USM, 02.10.2003.
 • „Protecţia juridică a fondului silvic", Analele Ştiinţifice ale USM, 2004.
 • „Problemele gestionării şi administrării fondului forestier la etapa actuală în Republica Moldova", Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Academia de Administrare Publică - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova", 21 mai 2008.
 • Victor, DUMNEANU Arenda silvică. Reglementare juridică. Revista Națională de Drept nr. 10-12 an. 2009 pag. 168
 • Victor, DUMNEANU Academia de Științe a Moldovei, Biblioteca Științifică Centrală Andrei Lupan. Aspecte comparative privind controlul ecologic de stat în Republica Moldova şi România / Victor Dumneanu // Mediul Ambiant. - 2011. - Nr 5 (59). - P. 43-44.

4.  Limbi vorbite -  limba româna - maternă, limba rusă - foarte bine. 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.