Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Zaharia Victor
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 76 83

 

I. Conducător de doctorat

Abilitarea cu dreptul de a conduce tezele de doctorat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare cu privire la abilitare cu dreptul de conducător de doctorat, 9 octombrie 2012, nr.  

Specialitatea ştiinţifică abilitată:

551.01 Teoria generală a dreptului (12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept)

II. Publicaţii

Numărul total de publicaţii, printre care 1 monografie, 2 suporturi de curs, peste 50 de articole și rapoarte științifice publicate în reviste naționale și internaționale

III. Distincţii

2009   Menţiune a Universităţii de Stat din Moldova pentru contribuţie la formarea juriştilor

2007   Menţiune a Universităţii de Stat din Moldova pentru contribuţie la formarea juriştilor

2006   Menţiune a Ministerului de Justiţie pentru contribuţie la reforma sistemului penitenciar

IV. Lista absolvenţilor de doctorat cu teza de doctorat susţinută

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul susținerii

Tema de cercetare/Specialitatea

V. Lista studenților-doctoranzi aflați în coordonare

 

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul înmatriculării

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Cocîrța Alexandru

2013

Impactul instrumentelor legale non-formale asupra sistemului de drept national Specialitatea: 551.01 - Teoria generală a dreptului

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.