Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: catedrateoria@mail.ru

 

I. Conducător de doctorat

Abilitarea cu dreptul de a conduce tezele de doctorat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare cu privire la abilitare cu dreptul de conducător de doctorat, 5 octombrie 2011, nr.1274 

Specialitatea ştiinţifică abilitată:

551.01 Teoria generală a dreptului (12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept)

II. Publicaţii

Numărul total de publicaţii, printre care __2__ monografii, __3__manuale, 4_suporturi de curs, peste _40__ de articole și rapoarte științifice publicate în reviste națonale și internaționale

III. Distincţii

IV. Lista absolvenţilor de doctorat cu teza de doctorat susţinută

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul susținerii

Tema de cercetare/Specialitatea

  1.  

Gruia Gheorghe

2010

Coraportul dintre dreptul intern si dreptul comunitar în perspectiva aderării României şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

 

  1.  

Chicu Oleg

2010

Legităţile evoluţiei instituţiei răspunderii juridice (aspecte istorice, teoretice, practice)

 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

  1.  

Botnari Elena

2004

Principiile dreptului: aspecte teoretico - practice

 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

  1.  

Dastic Angela

2006

Contenciosul administrativ în Republica Moldova

12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

  1.  

Climov Ala

1999

Raportul juridic de drept administrativ

12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

V. Lista studenților-doctoranzi aflați în coordonare

 

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul înmatriculării

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Bantaș Vasile

2010

Geneza conceptului stat de drept în filosofia clasică germană.

551.01 Teoria Generală a Dreptului 

2.

Tonciuc Svetlana

2010

Societatea civilă şi statul contemporan.

551.01 Teoria Generală a Dreptului

3.

Morozan Nicoleta

2010

Bazele legale ale politicii statului în domeniul ocrotirii judecătoreşti a drepturilor şi libertăţilor omului.

551.01 Teoria Generală a Dreptului 

4.

Guțu Elena

2011

Funcţiile dreptului contemporan (probleme teoretice şi practice).

551.01 Teoria Generală a Dreptului 

5.

Macovei Artur

2013

Domeniul şi limitele acţiunii dreptului

551.01 Teoria Generală a Dreptului 

6.

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.