Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Mocanu Veronica
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Prodecanul Facultății de Drept

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2A, bir. 32
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: mocanuveronica@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

drept informațional, protecția datelor cu caracter personal, reglementarea societății informaționale

DISCIPLINE PREDATE

Protectia datelor cu caracter personal

Drept informațional

Bazele reglementării societății informaționale

Teoria generală a dreptului

Istoria dreptului românesc

Logica juridică

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

Tema tezei doctorat: "Dimensiunea juridică a protecției datelor cu caracter personal"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

Licență în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2008 - prezent

PUBLICAŢII

 I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Globalizarea-factor de configurare a unui drept universal. Perspective de reglementare // Revista științifico-practică "Legea și Viața", Chișinău, 2012, nr. 8 (248), p. 35-41

Subiecții dreptului protecției datelor cu caracter personal // Revista științifico-practică "Legea și Viața", Chișinău, 2012, nr. 7 (24), p. 51-58 

Delimitări conceptuale în legislația și literatura juridică privind abordarea protecției datelor cu caracter personal // Revista științifico-practică "Legea și Viața", Chișinău, 2012, nr. 10 (250), p. 36-45  

The field of personal data protection-specific area of regulation // Revista științifico-practică "Legea și Viața", Chișinău, 2012, nr. 9 (249), p. 23-32 

Natura juridică a dreptului la protecția datelor cu caracter personal // Revista științifică "Studias Universitas"-Seria "Științe sociale", Chișinău, 2012, nr, 8 (58), p. 12-18 

Realizarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal // Revista Națională de Drept, Chișinău, 2012, nr. 9 (144), p. 2-8

II. Articole în reviste de specilitate străine

The field of personal data protection-specific regulatory design // Journal of Legal Studies published on behalf of  "Petre Andrei" University, Faculty of Law,  Iași, 2012, nr. 3-4, p. 59-75 

III. Comunicări ştiinţifice

Dreptul protecţiei datelor cu caracter personal în Republica Moldova -evaluarea a realizărilor şi identificarea perspectivelor // Culegerea „Europenizarea faţetele procesului", Chişinău, 2013, p. 291-300.

Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal - expresie a bunei guvernări // „Teorii şi practici ale guvernării democratice", sesiune de comunicat. Şt. (2011; Chişinău), p.122-129

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - fluent

Franceza - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.