Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Coptileţ Valentina
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2A, bir. 22, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 76 83
E-mail: copivali@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Studierea fenomenului statal şi a instituţiilor juridice româneşti, în special, a instituţiilor politico-juridice româneşti moderne ca: Adunările obşteşti ordinare, Adunările obşteşti Extraordinare, Sfatul Administrativ, Instituţia domniei, Consiliul Suprem al Basarabiei, dreptul penal şi de procedură, organizare judecătorească în Moldova şi Basarabia în sec. XIX, analiza izvoarelor dreptului în perioada de tranziţie de la evul mediu la perioada modernă, etc.

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctor: "Instituţiile de drept public în Basarabia în prima jumătate a sec. XIX (aspecte istorico-teoretice şi funcţionale)"

Studii de masterat, Universitatea de Stat din Moldova, 1999 - 2000

Studii de licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996 - 1999

Studii superioare, Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, 1980 - 1985

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Pedagog, Şcoala medie nr. 28, Chişinău, 1985 - 1993

Pedagog, şef de secţie, Colegiul de Telecomunicaţii, Chişinău, 1993 - 1995

Laborant superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996 - 1999

Lector universitar, Catedra Teoria şi Istoria Dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

Conferenţiar universitar, Catedra Teoria şi Istoria Dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Prodecan, Secţia cu Frecvenţă Redusă, Catedra Teoria şi Istoria Dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004 - 2012

Membru al Comisiei de calitate, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - 2012

Prorector pentru activitate didactică, USPEE "Constantin Stere", 2012 - prezent

PUBLICAŢII

Numărul total de lucrări: 50

Inclusiv în ultimii 5 ani:

  • Monografii - 1
  • Manuale - 3
  • Articole - 20
  • Lucrări metodice - 3

Participări în ultimii 5 ani la 10 conferinţe naţionale

Participări în ultimii 3 ani la 12 conferinţe internaţionale:

Conferinţa internaţională "Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova" //  Chişinău, 8 mai 2012

Conferinţa internaţională "Basarabia după 200 de ani" // Iaşi, România, 12 mai 2012

Conferinţa internaţională organizată de Universitatea Naţională din Harkov şi Uniunea Internaţională a juriştilor cu tema "Apărarea proprietăţii intelectuale: experienţă şi probleme" // Harkov, Republica Ucraina, 20 - 22 iunie 2012

Conferinţa internaţională a Academiei Central Europene // USPEE, Chişinău, Republica Moldova, 22 - 23 iunie 2012

Seminarul ştiinţifico-practic "Medierea" // Minsk, Republica Belarus, 1 - 3 octombrie 2012

Sesiunea Academiei Central Europene // Suceava, România, 12 octombrie 2012

Conferinţa internaţională "Legislaţia privind apărarea dreptului de antreprenor şi aplicarea ei în practică" // Irkutsk, Federaţia Rusă, 22 - 27 iunie 2013

Conferinţa internaţională "Актуальные проблемы защиты предпринимательства: объединение судебных систем (реальность и перспективы), банкротство (правопримирительная практика)" // Samara, Federaţia Rusă, 16 - 17 mai 2014

Seminarul ştiinţifico-practic "Актуальные проблемы судебной защиты предпринимательства" // Kaliningrad, Federaţia Rusă, 23 - 27 august 2014

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Seminarului Ştiinţifice de Profil Interuniversitar la specialitatea 551.01

Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific la specialitatea 551.01

Referent oficial pentru susţinerea tezelor de doctor

Conducător ştiinţific la tezele de doctor

Membru al Colegiului de redacţie a revistei Analele Ştiinţifice ale USPEE

Membru al bordului editorial al revistei internaţionale ECOFORUM

Membru al Consiliului Administrativ al Uniunii Juriştilor

Membru al Comisiei de Revizie a Uniunii Internaţionale a Juriştilor, 2014

Membru al Comisiei pentru selecţia judecătorilor, 2013

Membru al Consiliului Naţional pentru cercetarea universitară, 2015

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - avansat

Engleză - mediu

PREMII, MENŢIUNI, DISTINCŢII ŞI TITLURI ONORIFICE

Titlul "Om emerit", 2010

Medalia "60 ani ai USM", 2006

Diploma USM, 2011

Dimploma Guvernului, 2009

Diploma Ministerului Educaţiei, 2012

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Avornic Gheorghe
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar
Ţurcan Liliana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cobăneanu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Donici Diana
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Fiodorov Grigore
doctor în drept, profesor universitar
Gîscă Marcel
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malanciuc Iurie
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar
Rotundu Edgar
magistru în drept, lector universitar
Rusu Grigore
doctor în drept, conferenţiar universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Vidaicu Daniela
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar
Zaporojan Veaceslav
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.