Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Chirtoacă Lilia
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 22, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: chirtoacal@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept Comparat. Mari sisteme de drept contemporan,

Protecţia datelor cu caracter personal,

Dreptul familiei,

Drept notarial,

Drept civil (Contracte şi succesiuni),

Drept privat roman,

Drept internaţional privat.

DISCIPLINE PREDATE

Drept Comparat Mari sisteme de drept contemporan,

Protecţia datelor cu caracter personal,

Guvernarea electronică.

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctorat: „ Reforma judecătorească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Basarabia"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu", 1997

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Şcoala Internaţională Umanistică din Europa Centrală şi Orientală de Drept Roman, Universitatea din Warszawa, Polonia, a II-a Sesiune: 04 septembrie 2002-20 septembrie 2002

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent,

Lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, septembrie 1997- noiembrie 2006

Avocat în cadrul Biroului de Avocaţi sect.Buiucani, mun.Chişinău 2002-2006,

Notar Public din 2006-2010 cu teritoriul de activitate în raionul Hînceşti, din 2010 - prezent Notar public cu teritoriul de activitate în mun.Chişinău.

PUBLICAŢII

I. Manuale

"Ghid privind asigurarea egalităţii de gen în instanţele judecătoreşti" în cadrul Programului de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională  (USAID), Chişinău 2016, 208 p.(coautor)

Tratat de dreptul familiei, Chişinău: Bons Offices, 2005, - 296 p.  

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.I, 2001, - 260 p. (în colab.)

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.II, 2001, - 244 p. (în colab.)

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.III, 2002, - 144 p. (în colab.)

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.IV, 2003, - 176 p. (în colab.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Unificarea europeană a dreptului privat, USM Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective. CEP USM Chişinau 2014, p.111-116  

Realizări şi dificultăţi privind implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Provocările societăţii contemporane. Protecţia datelor cu caracter personal: O nouă provocare? Materialele conferinţei ştiinţifice, USM, CNPDCP, 28 ianuarie 2014, p.61-67            

Dreptul roman şi unitatea juridică europeană // Analele Ştinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria "Ştiinţe socioumanistice", Chişinău 2004, vol. 1, p. 17-19  

Influenţe romane asupra dreptului civil contemporan // Analele Ştinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria "Ştiinţe socioumanistice", Chişinău 2004, vol. 1, p. 20-23

Unele aspecte ale protecţiei persoanelor privind prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal // Materialele conferinţei. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului.Chişinău, Casa Editorial-Poligrafică, Bons Offices. 2009

Unificarea europeană a dreptului privat // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", Chişinău, 2013 

Reforma judecătorească în Basarabia: aspecte privind organizarea judecătorească şi izvoarele dreptului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea //Buletinul Asociaţiei Tinerilor jurişti, Nr. 9 (13), Chişinău, 1998, p. 14-21

Pregătirea şi efectuarea reformei judiciare în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea //Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria "Ştiinţe socio-umane", Chişinău, 1999, p. 22-25

 Structura şi competenţa judecătoriei districtuale din Basarabia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al U.S.M.pe anii 1998-1999, 27 sept.-2 oct. 2000, Ştiinţe socio-umane, Chişinău, 2000p. 91-92

 Justiţia de împăcare în Basarabia în baza reformei judecătoreşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Analele ştiinţifice ale U.S.M., seria "Stiinţe socio-umane", vol I. 2000, p.257-260

Unele aspecte comparative ale evoluţiei sistemului judecătoresc din Basarabia din secolul al XIX-lea// Materiale ale Conferinţei tehnico-ştiinţifice internaţionale, Funcţionalitatea instituţiilor democratice în statul de drept, 23-26 ianuarie2003, mun. Bălţi, Chişinău, 2003 p. 602- 610

Instituţia procuraturii, avocaturii şi notariatului potrivit notariatului potrivit reformei judecătoreşti din a doua jumătate a sec. al XIX-lea // Analele Ştiinţifice ale Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", Chişinău, 2003

Sistemul judecătoresc în Basarabia potrivit reformei judecătoreşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Revista de Drept Privat, Anul III, nr. 2, 2004. Chişnău, 2004

Comunicări ştiinţifice

Recunoaşterea actului autentic străin // Seminarul cu tematica „Dreptul internaţional privat în activitatea notarială", 15 martie 2013, Chişinău

Practica judiciară privind declararea nulităţii actelor juridice // în cadrul seminarului „Nulitatea actelor juridice" organizat de A.O."Liga Naţională a Notarilor" şi Institutul Naţional al Justiţiei, 28 mai 2012, Chişinău

Circulaţia internaţională a actelor autentice notariale. Exigenţe pentru recunoaşterea actelor notariale în străinătate //Seminarul organizat cu participarea Secţiei Consulare Chişinău, Ambasada României în Republica Moldova, organizat de A.O."Liga Naţională a Notarilor" 24 octombrie 2011, Chişinău

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Participarea în calitate de expert, în cadrul Proiectului UE în realizarea reformelor anticorupţiei, la elaborarea Raportului funcţional privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul structurilor MAI (MIAPAC), august-septembrie 2013.

Participarea în calitate de expert, în cadrul Proiectului UE în realizarea reformelor anticorupţiei, la elaborarea Raportului funcţional privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul structurilor MAI (MIAPAC), februarie-aprilie 2014.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - mediu

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.