Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: chicuoleg@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE       

Teoria generala a statului şi dreptului, Tehnica legislativă, Deontologia juridică

DISCIPLINE  PREDATE                           

Teoria generală a dreptului, Tehnica legislativă, Deontologia juridică

STUDII                                             

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

Tema tezei de doctorat: „Legităţile evoluţiei răspunderii juridice (aspecte teoretice,istorice, practice)"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

Tema tezei de magistru: ,,Conceptul răspunderii juridice"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1997

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Membru şi vicepreşedinte al ONG-ului ,,Schimbul European de Tineret", 1992-1996

Consultant juridic, Primăria mun. Chişinău, 1997-1999

Specialist principal, Direcţia drept public, Centrul de Creaţie Legislativă de pe lângă Guvernul R. Moldova, 2003-2004

Colaborare la elaborarea unui curs de lecţii pentru masteranzi în cadrul Universităţii

Montesquieu Bordeaux IV şi Universităţii Publice din Navarra (TEMPUS-TACIS), 30 oct. 2004 - 16 feb. 2005

Lector universitar, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1997 - prezent

Avocat, Baroul Avocaţilor din R.Moldova, 1999 - prezent

PUBLICAŢII

Modalităţile răspunderii juridice // Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 1997, p. 21-23

Natura juridică a răspunderii pentru săvîrşirea abuzului de drept // Revista naţională de drept nr. 6, 2008, p. 31-34

Aspecte istorico-teoretice privind răspunderea juridică // Revista naţională de drept, nr. 9,  2008, p. 39-43

Reflecţii asupra răspunderii juridice în Evul mediu // Revista naţională de drept nr. 2, 2009, p. 2-7 (coautor: Elena Aramă)

Răspunderea juridică prin prisma conceptului de stat social // Legea şi viaţa, nr. 6, 2009 (în curs de apariţie)

Unele elemente ale răspunderii profesioniştilor // Legea şi viaţa, nr. 7, 2009 (în curs de apariţie)

Contribuţia dreptului roman la elucidarea noţiunii de răspundere juridică // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului", Chişinău, 12 decembrie 2008

Libertate, necesitate şi răspundere: coraportul lor cu justiţia // Conferinţa internaţională - Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului // 14-15 martie 2009, Chişinău

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE             

Rusa - fluent

Spaniola - bine

Franceza - bine

Engleza - nivel mediu 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.