Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 76 83

 

I. Conducător de doctorat

Reconfirmarea abilitării cu dreptul de a conduce tezele de doctorat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare cu privire la abilitare cu dreptul de conducător de doctorat, 5 octombrie 2011, nr.1271 

Specialitatea ştiinţifică abilitată:

551.01 Teoria generală a dreptului (12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept)

552.01 Drept Public, specialitatea Drept Constituțional (12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept) 

II. Publicaţii

Numărul total de publicaţii-140, printre care 7 monografii, 3 manuale, 8 suporturi de curs, peste 120 de articole și rapoarte științifice publicate în reviste națonale și internaționale

III. Distincţii de stat:

Titlul onorific OM Emerit- 2006

Ordinul Gloria muncii - 2010.

IV. Lista absolvenţilor de doctorat cu teza de doctorat susţinută

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul susținerii

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Negru Andrei

2000

„Independenţa puterii judecătoreşti (aspecte teoretice şi practice)"  

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

2.

Coptileţ Valentina

 2002

„Instituţii de drept public în Basarabia în I jumătate a secol. Al XIX-lea (aspecte structurale şi funcţionale)" - 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

3.

Savu Iuliana

2002

„Interpretarea dreptului (aspecte teopretice şi practice în statul de drept)" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

4.

Ţuţuianu Constantin

2002

„Secularizarea averilor mănăstireşti la români" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

5.

Ţuţuianu Ion

2002

„Relaţiile dintre biserică şi stat la începuturile României moderne" - 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

6.

Chirtoacă Lilia

2003

„Reforma judecătorească din a II jumătate a secol. al XIX-lea în Basarabia" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

7.

Pană Ondina

2003

„Dreptul probator - ramură nouă de drept" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

8.

Taşcă Mihail

2005

„Izvoarele dreptului privat în Basarabia" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

9.

Cosneanu Gheorghe

2005

„Evoluţia justiţiei militare în România" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

10.

Zaharia Victor

2006

„Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

11.

Părăuşanu Titu

2008

„Instituţiile juridice în procesul de formare a poporului român" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

12.

Coca George

2009

„Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

13.

Cojocaru Vladlen.

2011

,,Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului" 12.00.02 - Drept public (cu specificarea: drept constituţional)

14.

Jecev Ion

2013

„Natura juridică a puterii de stat la etapa contemporană" 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

15.

Negru Andrei

2013

Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic (aspecte teoretico-practice). 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

16.

Popescu Maria

2014

Valenţele constituţionale ale Tratatului de reformă a Uniunii Europene.12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional)

17.

Negru Alina

2015

Acţiunea normei juridice în timp şi spaţiu 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

18.

Chisari - Lungu Oxana

În examinare pentru 2016

Debutul procesului  de modernizare a justiției naționale

551.01 Teoria Generală a dreptului 

 

 V. Lista studenților-doctoranzi aflați în coordonare

 

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul înmatriculării

Tema de cercetare/Specialitatea

 

 

 

 

1.

Sîli Ira

2013

Fundamentele teoretice ale calificării juridice

Specialitatea: 551.01 - Teoria generală a dreptului

2.

Stamati Nicoleta

2014

Democrația ca valoare juridică

Specialitatea: 551.01 - Teoria generală a dreptului

3.

Poalelungi Parascovia

2009

Constituirea sistemului de drept în Republica Moldova.

Specialitatea: 551.01 - Teoria generală a dreptului 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.