Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: liuba_sovale@hotmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept constituţional

Drept administrativ

Drept constituţional al ţărilor străine 

DISCIPLINE PREDATE

Drept constituţional

Drept contravenţional

Drept constituţional al ţărilor străine

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1994

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„Implementarea metodelor contemporane în activitatea funcţionarilor publici”, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 2007

Executive Seminar on Peace Operations and Status of Forces Agreements”, United States Defense Institute of International Legal Studies, Chişinău, Moldova, 2000 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Consilier al Preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, 2005 - 2007

Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, 1994  - prezent

Avocat la Baroul de avocaţi al Universităţii de Stat din Moldova, 1996 - prezent

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Soluţii durabile în protecţia refugiaţilor // Analele ştiinţifice ale USM, 2013

Neretroactivitatea legii // Analele ştiinţifice ale USM, 2011, p. 11-16 (coautor: Dana Zabulica) 

Adoptarea actelor cu putere de lege prin procedura de delegare // Analele ştiinţifice ale USM, 2011, p. 7-11 (coautor: Valentin Furdui)

Impactul pluralităţii de cetăţenii asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova // Analele ştiinţifice ale USM, 2011, p. 3-7 (coautor: Vladislav Banaru) 

Formele dreptului de azil în Republica Moldova // Revista Naţională de Drept (Ediţie specială), 2009, nr.10-12, p. 139-141

Principiul naturalizării refugiaţilor în Republica Moldova // Analele ştiinţifice ale USM, 2006, p. 91 – 94.

Retragerea statutului de refugiat // Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Drept, USM, 2004, p. 25 - 29

Opinie asupra structurii de stat a Republicii Moldova // Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Drept, USM, 2004, p. 22 - 25

Persoanele străine care pot beneficia de azil în Republica Moldova // Analele ştiinţifice ale USM, 2002, p. 28 - 37

Principiul protecţiei copilului – principiu fundamental al protecţiei refugiaţilor // Revista Naţională de Drept, 2001, nr. 12, p. 41 - 43

Principiul nereturnării – principiu fundamental al protecţiei refugiaţilor // Analele ştiinţifice ale USM, 2001, p. 504 - 507 

Natura juridică a dreptului de azil // Analele ştiinţifice ale USM, 2001, p. 501 - 504 

Atribuţiile Preşedintelui // Analele ştiinţifice ale USM, 2000, p. 107

II. Comunicări ştiinţifice

Actele de identitate pentru refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară // Materialele conferinţei, 2013

Unele consideraţii privind alegerile parlamentare în Republica Moldova // Materialele conferinţei, 2013 (coautor: Cristina Popovici)

Consideraţii privind criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi refugiat // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare” din 21-22 septembrie 2011, Analele ştiinţifice ale USM, Vol. I, p. 139-142

Prevederile constituţionale privind corelaţia dintre reglementările internaţionale şi cele interne din domeniul drepturilor omului// Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare” din 21-22 septembrie 2011, Analele ştiinţifice ale USM, Vol. I, p. 115-117 

Identificarea conţinutului normativ al Constituţiei // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare” din 21-22 septembrie 2011, Analele ştiinţifice ale USM, Vol. I, p. 101-104 

Actele administrative ca obiect al acţiunii în conteciosul administrativ // Materialele Conferinţei ştiinţifice studenţeşti dedicate anului „Ştefan cel Mare şi Sfînt” din 28 aprilie - 5 mai 2004, Analele ştiinţifice ale USM, p. 57 (coautor: Viorel Popovici)

Procedura de acordare a dreptului de azil în Republica Moldova // Materialele Conferinţei corpului didactico - ştiinţific al USM petrecută în perioada 30.09 - 06.10.2003, p. 139

Principiul unităţii familiei – principiu general în reglementarea dreptului de azil // Materialele Conferinţei corpului didactico - ştiinţific al USM din 30.09 - 06.10.2003, p. 141

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Rusa - fluent

Engleza - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diploma Ministerului Educaţiei „Pentru contribuţii la educarea cadrelor în domeniul juridic”, Chişinău, 2011

Diploma Comitetului sindical al USM pentru realizări în domeniul didactico-ştiinţific şi activitate sindicală meritorie – cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea USM, 2011

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Avornic Gheorghe
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar
Ţurcan Liliana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cobăneanu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Donici Diana
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Fiodorov Grigore
doctor în drept, profesor universitar
Gîscă Marcel
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malanciuc Iurie
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar
Rotundu Edgar
magistru în drept, lector universitar
Rusu Grigore
doctor în drept, conferenţiar universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Vidaicu Daniela
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar
Zaporojan Veaceslav
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.