Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: viorel_russu@yahoo.com; viorel.rusu0@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept administrativ

Drept contravenţional

Drept constituţional

DISCIPLINE PREDATE 

Drept administrativ

Drept contravenţional

Teoria actelor administrative şi altor forme de realizare a administraţiei publice

STUDII 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1993

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector stagiar, lector, lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, 1993 - prezent 

Membru al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, 1994 - prezent

Expert în domeniul dreptului public, inclusiv domeniul financiar-fiscal,

administraţia publică locală, reglementarea activităţii de întreprinzător,

guvernarea electronică (consultanţă prestată autorităţilor publice din Republica

Moldova, organismelor internaţionale ca USAID Moldova, PNUD Moldova,

Banca Mondială, etc.), 1995 - prezent 

PUBLICAŢII

I. Manuale

Administraţia publică locală (în scheme), Chişinău: CEP USM, 2013. - 60 p. (în colab.)

Drept administrativ (în scheme), Chişinău: CEP USM, 2013. - 103 p. (în colab.)

Drept administrativ. Note de curs, Chişinău: CEP USM, 2012. - 307 p. (în colab.)

II. Comunicări ştiinţifice

Aspecte de fiscalitate ca obiect a referendumului.  Limitele problemelor supuse referendumului // Teze pentru conferinţa ştiinţifică internaţională „Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova”, Chişinău, 7-8 mai 2012, Facultatea de Drept USM. - 5 p.: http://constitutia.md/?page_id=302  (vizitat: 12 noiembrie 2013)

Autorităţile administrative cu atribuţii fiscale: conlucrare şi delimitare a competenţelor / Teze pentru conferinţa jubiliară internaţională ştiinţifico-practică „Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova”, Chişinău, 2008

Aspecte privind constituţionalitatea modificărilor articolului 6 al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului // „Dreptul” – Săptămînal juridic, Chişinău, 16 februarie 2007, nr. 6 (coautor: Oleg Chelaru)

Aspecte legale privind asigurarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile descentralizării şi autonomiei locale // Comunicare la conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, 30 ianuarie 2004, Chişinău, 2004

Rolul organelor fiscale în exercitarea administrării fiscale / Teze pentru conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002”, 30 sept. - 6 oct. 2003, Rezumatele comunicărilor.  Ştiinţe socio-umanistice, Vol. I, Chişunău: USM, 2003

Aspecte generale privind evaziunea fiscală şi unele probleme de reglementare, conform legislaţiei Republicii Moldova // Raport pentru conferinţa practico-ştiinţifică „Evaziunea fiscală: cauze, consecinţe şi măsuri de combatere” organizată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (27-28 septembrie 2001), Materialele conferinţei, Chişinău: IFPS, 2001

Autorităţile administraţiei publice ce exercită atribuţii de administrare fiscală // Teze pentru conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/99”, 27 sept. - 2 oct. 2000, Rezultatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umane, Chişinău: USM, 2000 

Tendinţele de dezvoltare pe baze descentralizate a administraţiei publice în Republica Moldova // Teze prezentate în cadrul conferinţei corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1993-1994”, Chişinău: USM, 1995

III. Alte publicaţii

Evaluarea potenţialului fiscal al teritoriilor // Elaborat în cadrul programului Institution Building Partnership Programme (IBPP), finanţat de Comisia Europeană, Chişinău, 2006 (în colab.)

Raportul privind implementarea Acordului de Parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Studii Comparative privind domeniile: mediul antreprenorial, sectorul serviciilor, sectorul bancar, politica concurenţială, impozitele, contabilitatea // TACIS din cadrul DG IA, Comisia Europeană, Chişinău, 1999 (în colab.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

Franceza - mediu

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

 

Diplome de onoare ale Universităţii de Stat din Moldova (2002, 2009)

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.