Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Ciobanu Octavian
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar

 

Studii

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

Domenii de interes științific

Drept vamal

Discipline predate

Drept vamal, Controlul vamal, Regimurile și destinațiile vamale

Activitate profesională

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 1999 - prezent

Postul didactic, gradul ştiinţific

Lector USM , Facultatea de drept,

Doctor în drept, 30.12.2015

Publicaţii

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1.        Conceptul şi importanţa asigurărilor. Revista Naţională de Drept, Nr.4, 2001

2.        Noţiunea şi caracteristicile juridice ale contractului internaţional de asigurare. Revista Naţională de Drept, Nr.5 2001

3.        Unele aspecte ale contractului internațional de asigurare a navelor maritime-CASCO. Curier Judiciar, Buletin Informativ,  Nr. 1-2, 2001 (coautor Spiridon Pruteanu)

4.        Asigurarea bunurilor - CARGO. Revista Naţională de Drept, Nr.1 2002

5.        Etapele încheierii contractului internaţional de asigurare. Revista Naţională de Drept, Nr.2 2002

6.        Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse în urma accidentelor auto. Revista Naţională de Drept, Nr.3 2002

7.        Aspecte generale ale asigurării maritime. Revista Naţională de Drept, Nr.4 2002

8.        Unele varietăţi ale contractului internaţional de asigurare de aviaţie. Revista Naţională de Drept, Nr.5 2002

9.        Dimensiuni teoretico-practice de realizare a controlului ulterior. În: Revista Naţională de Drept, Nr.5, Chișinău, 2015

10.    Controlul vamal al mărfurilor și mijloacelor de transport. În: Revista Naţională de Drept, Nr.5, Chișinău, 2015. (coautor Cârnaț Teodor)

11.    Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal. În: Revista Naţională de Drept, Nr.4, Chișinău, 2015

12.    Controlul documentar al mărfurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, În: Закон и жизнь, Международный научно-практический правовой журнал, Апрель, Chișinău, 2015

13.    Supravegherea vamală-etapă specifică a controlului vamal.  În: Analele ştiinţifice, Ştiinţe juridice, USM, Nr.8, Chişinău, 2005. (coautor Erhan Ianuş)

14.    Unele considerente privind conceptul şi rolul controlului vamal. În: Analele ştiinţifice, Ştiinţe juridice, USM, Nr.8, Chişinău, 2005.

15.    Rolul normelor deontologice în ridicarea autorităţii colaboratorilor vamali, În: Revista Naţională de Drept, Nr.10,  octombrie 2008 (coautor Ciobanu Tatiana)

 IV. Articole în reviste de specilitate străine

1.        Determinarea procedurii de control vamal în funcție de Sistemul de analiză a riscurilor. În: Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, Серія: ЮРИСПРУДЕНЦІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Випуск 12 том 1, Одеса, 2014. p.191

V. Comunicări ştiinţifice   

1.  Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţionalăCREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INOVARE" consacrată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. 21-22 septembrie 2011, Chişinău, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe Sociale Volumul I, p. 104, comunicare: Aspecte teoretice privind delimitarea formelor controlului vamal.

2.  Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională, „TEORIA ȘI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE", Chișinău 2014, p. 197-200, comunicare: Controlul vamal valutar - verigă în asigurarea securității economice a statului.

3.  Conferință Științifică, „Integrare prin cercetare și inovare", Chișinău, 26-28 septembrie 2013, Rezumate ale comunicărilor , Științe Juridice, Științe economice. CEP USM, p.100, comunicare: Reglementarea controlului corporal în legislația vamală a Republicii Moldova.

4. Taxa vamală - instrument de realizare a politicii vamale, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică-15 ani de modernizare a serviciului public din RM, materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice 21 mai 2008 N.2

Limbi străine cunoscute

Rusa - fluent

Engleză-fluent

Date de contact

Adresa profesioanlă: str.Alexei Mateevici 60

Tel.: 060267788

E-mail: ciobanuoctavian@yahoo.com

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Avornic Gheorghe
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar
Ţurcan Liliana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cobăneanu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Donici Diana
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Fiodorov Grigore
doctor în drept, profesor universitar
Gîscă Marcel
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malanciuc Iurie
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar
Rotundu Edgar
magistru în drept, lector universitar
Rusu Grigore
doctor în drept, conferenţiar universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Vidaicu Daniela
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar
Zaporojan Veaceslav
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.