Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Bobeica Elena
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 75 59
E-mail: elena-bobeica@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE 

Drept administrativ

Drept contravenţional

Administraţia publică centrală

Administraţia publică locală

DISCIPLINE PREDATE 

Drept administrativ

Administraţia publică centrală

Administraţia publică locală 

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector  universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept administrativ. Note de curs, Chişinău: CEP USM, 2012. - 322 p. ( în colab.)

Drept administrativ. În scheme, Chişinău: CEP USM, 2012. - 103 p. ( în colab.)

Administrația publică locală. În scheme, Chişinău: CEP USM, 2012. - 59 p. (în colab.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Autorităţile publice locale soluţionează problemele colectivităţilor pe care le reprezintă cu implicarea acestora în  luarea deciziilor // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.3 (90), p. 79-83

Autonomia locală - element constitutiv în activitatea autorităţilor publice locale // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.12

III. Articole în reviste de specilitate străine

Administraţia publică locală  în sistemul organelor puterii de stat din Republica Moldova // Materialele Simpozionului internaţional-ştiinţific ,,Universul ştiinţelor”, 2013, România, Iaşi (coautor: S. Cobăneanu)

IV. Comunicări ştiinţifice

Caracterul reprezentativ al autoritățilorpublice locale // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale ,,Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, 2004, Chişinău: CEP USM, p. 138

Autonomia financiară in activitatea autoritaţilor publice locale // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova”, 2008, Chişinău, p.193-197 (coautor: S. Cobăneanu) 

Regimul instituit de normele constituţionale pentru Administraţia publică locală // Materialele Conferintei stiinţifico-studenţeşti internaţionale ,,Drepturile omului în R. Moldova sub auspiciile CEDO”, 2009, Chişinău, www.constitut.md

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Rusa - fluent

Franceza - bine

Italiana - debutant

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Avornic Gheorghe
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şova Liuba
magistru în drept, lector superior universitar
Ţurcan Liliana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Bobeica Elena
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Octavian
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cobăneanu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Coptileţ Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Donici Diana
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Fiodorov Grigore
doctor în drept, profesor universitar
Gîscă Marcel
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malanciuc Iurie
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rotaru Aurel
magistru în drept, lector universitar
Rotundu Edgar
magistru în drept, lector universitar
Rusu Grigore
doctor în drept, conferenţiar universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Vidaicu Daniela
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar
Zaporojan Veaceslav
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.