print
Cazarea în căminele studenţeşti pentru anul de studii 2020-2021
25.08.2020

Anunț

La data de 30 august începând cu ora 10:00 studenții anului 1 care se regăsesc în lista ce va fi afișată pe site-ul facultății de drept „www.drept.usm.md" sunt rugați să se apropie la căminele în care au fost reapartizați pentru cazare. Spre deosebire de anii precedenți, în acest an ridicarea bonului cât și încheierea contractului de locațiune se vor efectua direct la cămin.

La cazare este nevoie ca studentul să aibă cu el:
1.    Buletinului de identitate
2.    4 fotografii ¾ color

Locația:
1.    Căminul nr.11 - Stada Gheorghe Caşu 32
2.    Căminul nr.19 - Strada Florilor 4/2.

 

La data de 4 septembrie începând cu ora 10:00, studenții anilor II, III, IV și MASTERAT care se vor regăsi în listele afișate pe site-ul facultății de drept „www.drept.usm.md", sunt rugați să se apropie la căminele în care au fost reapartizați pentru cazare. Spre deosebire de anii precedenți, în acest an ridicarea bonului cât și încheierea contractului de locațiune se vor efectua direct la cămin.

La cazare este nevoie ca studentul să aibă cu el:
1.    Buletinului de identitate
2.    4 fotografii ¾ color

Locația:
1.    Căminul nr.11 - Stada Gheorghe Caşu 32
2.    Căminul nr.19 - Strada Florilor 4/2.

 

 

 

 

Anunț! 

Cu privire la cazare în căminele studențești pentru anul de studii 2020-2021. 

Studenții Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, care doresc să beneficieze de un loc de cazare în căminele studențești ale USM, pentru anul de studii 2020-2021, urmează să depună cerere de cazare începînd cu data de 8 iunie pînă la data de 25 august 2020.

        Cererea va fi depusă la adresa de email camin.drept.usm@gmail.com. La cerere urmează să fie anexate următoarele documente:

1.     Copia buletinului de indentitate;

2.     Reușita academică (copia carnetului de note pentru sesiunea curentă);

3.     Starea materială:

4.     Alte acte confirmative (ex: adeverință privind componența familiei în cazul familiilor cu 3 și mai mulți copii).

 

Președintele Comitetului Sindical,
Codreanu Valeria
studentă în anul 3 a Facultății de Drept a USM

Număr de contact: 068 755 550

 

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.