Prima   /  Prezentare   /  Consiliul Facultății   /  Membrii Consiliului Facultății
Membrii Consiliului Facultăţii

 

1.  Sergiu Brînza - Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

2.  Stela Botnaru  -  Vicepreşedintele Consiliului, Prodecanul Facultății de Drept,  doctor în drept, conferențiar universitar 

3.  Veronica Mocanu - Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar

4. Mihaela Botnarenco - Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, lector universitar

5. Svetlana Slusarenco Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice, doctor în drept, conferențiar universitar

6.  Ludmila Dumneanu  -  Președintele Comisiei de Asigurare a Calității, doctor în drept, conferențiar universitar

7.   Oxana Chisari – Lungu  - Secretarul Consiliului, doctor în drept, lector universitar

8.  Doina Cuciurca -  Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic, magistru în drept, lector universitar

9.  Doina - Cezara Galan - Preşedintele comitetului sindical studenţesc, masterandă la programul ”Drept public și guvernare electronică” 

Departamentul Drept Privat

10.    Aliona Chisari - Rurak  - Şef-interimar al Departamentului, doctor în drept, lector universitar

11.  Nicolae Sadovei - doctor habilitat  în drept, profesor universitar                                        

12. Gheorghe Chibac - doctor în drept, profesor universitar

13.  Sergiu Băieșu - doctor în drept, profesor universitar                                                                

14.  Valentina Cebotari - doctor în drept, conferenţiar universitar                                                              

15.  Octavian Cazac -  doctor în drept, conferenţiar universitar                                                             

16.  Tabuncic Tatiana - doctor în drept, conferenţiar universitar                                                             

Departamentul Drept Public

17. Andrei Negru - Şef al Departamentului, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

18. Alexandru Arseni - doctor habilitat în drept, profesor universitar

19. Teodor Cârnaț - doctor habilitat în drept, profesor  universitar

20. Rodica Iordanov - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                  

21. Pavel Țurcanu - doctor în drept, conferențiar universitar

22. Vlad Vlaicu - doctor în drept, conferențiar universitar

23. Sava Maimescu - doctor în drept, conferențiar universitar

Departamentul Drept Penal

24. Dorina Gurev - Şef-interimar al Departamentului, doctor în drept, lector universitar

25.  Vladimir Grosu - doctor în drept, conferențiar  universitar

26. Stanislav Copețchi – doctor în drept, conferențiar universitar

27. Alina Şavga - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                            

28. Dorin Popescu - doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Procedural

29. Elena Belei - Şef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

30. Mihail Gheorghiţă - doctor habilitat în drept, profesor universitar

31. Mihail Demcenco - doctor în drept, conferențiar universitar

32. Dumitru Roman - doctor în drept, conferențiar universitar   

33. Igor Coban - doctor în drept, conferențiar universitar                                                               

 34. Gheorghe Macovei - doctor în drept, lector universitar                                                                 

Departamentul Drept Internaţional şi European

35. Olga Dorul - Şef-interimar al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar  universitar                                                       

36. Violeta Cojocaru - doctor habilitat în drept, profesor universitar                              

37. Nicolae Osmochescu - doctor în drept, profesor universitar                                                                   

38. Lilia Gribincea - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                       

39. Natalia Zamfir - doctor în drept, conferențiar universitar 

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

40. Petru Moraru - student la anul IV

41. Ana Cereteu - studentă la anul IV

42. Anișoara Tun - studentă la anul IV

43. Svetlana Brătescu – studentă la anul III

44. Denis Buzuleac - student la anul III

45. Olesea Panchiv - studentă la anul II

46. Ecaterina Șaporda - studentă la anul II

47. Colțeniuc Anatolie - masterand la programul Drept Penal, an. I

48. Balmuș Daniela - masterandă la programul Drept proces penal și criminalistică, an. I

49. Ion Şlicari - doctorand anul II, Specialitatea 554.03 - Drept procesual penal

50. Dorin Botnarenco - doctorand anul II, Specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.