Prima   /  Admiterea   /  Admiterea 2018 Masterat
Admiterea 2018 Masterat

STUDII DE MASTERAT

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță deschisă admiterea 2018 pentru programul de masterat.

Înscrierea la concurs se realizează în baza actelor fără susținerea examenelor de admitere, sunt alocate locuri cu finanțare bugetară.

Înmatricularea cu finanțare bugetară se face în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaților, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Taxa pentru studii în bază de contract: 11 000 lei (studii masterat).

Perioada de înscriere la concurs:  

2 - 13 iulie 2018, bir. 225, blocul central al USM, str. A. Mateevici, 60;

16 - 24 iulie 2018, bir. 137, 141, 145, blocul central al USM, str. Mateevici, 60.

 

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

  1. diploma de licență și anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituții de învățământ;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat în anul admiterii;
  4. copia certificatului de naștere;
  5. 6 fotografii 3 x 4 cm;
  6. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
  7. copia de pe certificatul de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale CSI sau ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români);
  8. bon de înscriere - 50 lei (se achită în contabilitatea USM la momentul depunerii actelor).

Candidații la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (pașaportul) și livretul militar sau adeverința de premilitar.

Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul principal al USM.

Date de contact: 0 699 55 774, decanatdrept@gmail.com

 

 

 

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.