Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova inițiază noi colaborări
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova inițiază noi colaborări
19.11.2019                   imprimare

Pe data de 16 noiembrie 2019, o delegație a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, împreună cu reprezentanții Universității ,,Ovidius" din Constanța, a întreprins o vizită la Universitatea Națională ,,Odessa Law Academy".

Vizita de lucru este un rezultat al colaborării inițiate în cadrul aniversării a 60 de ani ai Facultății de Drept a USM și a fost organizată cu suportul practicienilor Roman Talmaci, ex-președinte al Uniunii executorilor din Republica Moldova și Oxana Novicov, secretar general al Uniunii executorilor din Republica Moldova.

Evenimentul a fost găzduit de Președintele Universității Naționale „Odessa Law Academy", academicianul Serghey Kivalov, de prorectorul pentru relații internaționale, Veaceslav Tuliakov  dr.,prof. univ., și de șeful administrației președintelui universității, doctorandul Valentin Fedorov.

Delegația Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova a fost reprezentată de către decanul acesteia, Serghei Brînza, dr.hab., prof.univ., prodecanii, Stela Botnaru, dr., conf.univ., și Veronica Mocanu, dr.,conf.univ.

Delegația Universității ,,Ovidius" din Constanța a fost reprezentată de Rectorul, Rugina Sorin dr.,prof.univ., decanul Facultății Drept și Științe administrative, Adrian Stoica dr.,prof.univ., Vasile Draghici dr.,prof.univ., Gill-Julien Grigore-Iacobici, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În cadrul vizitei au fost prezentate facilitățile și posibilitățile de cooperare între instituțiile de învățământ superior din Ucraina, Republica Moldova și România. Reprezentanții Universității Naționale „Odessa Law Academy" au organizat pentru membrii delegațiilor o vizită de informare, în cadrul căreia le-a fost prezentat campusul universitar, au luat cunoștință de facilitățile de studiu și agrement universitar.

Campusul Universității din Odessa este un complex de clădiri moderne cu o suprafață totală de peste 73.000 m2, care include săli de clasă, săli pentru simularea proceselor judiciare, săli de calculatoare, o bibliotecă cu o sală de lectură cu peste 400 de locuri, muzeu de cărți rare, muzeu  de arme, spații de tragere, săli de conferințe și săli de sport. Pe teritoriul campusului universitar este edificat un complex sportiv multifuncțional în aer liber.

În rezultatul vizitei a fost încheiat un acord de colaborare între cele trei instituții. Prin acordul încheiat părțile au stabilit fundamentele unei viitoare colaborări trilaterale în varii domenii:  cercetare științifică, dezvoltarea unor proiecte comune,  mobilitate academică și culturală  în care urmează să fie implicați atât studenții, masteranzii, cât și cadrele didactice din cele trei instituții.

Acordul mai prevede colaborarea prin utilizarea bazei materiale științifice şi didactice al părţilor, facilitând accesul la ea a cadrelor didactice și a cercetătorilor din instituțiile universitare, precum și posibila publicare de lucrări științifice elaborate în comun comune. Conform documentului, mobilitățile de cercetare într-un anumit domeniu vor fi definite prin negocieri separate și, în conformitate cu termenii acordului semnat, vor face subiectul unor anexe la acord.

Semnatarii acordului și-au exprimat convingerea că aceste aspecte ale colaborării tridimensionale reprezintă cel mai bun mecanism pentru favorizarea dezvoltării educației prin cunoaștere, pentru beneficiul reciproc al studenților și universităților, per ansamblu.

Universitatea Națională „Odessa Law Academy" este o instituție orientată spre pregătirea juriștilor. Înființată în 1997, astăzi este clasată în topul celor mai bune universități din Ucraina și include 7 facultăți, 3 institute, un colegiu și o școală doctorală care oferă programe de doctorat și de post-doctorat. Universitatea Națională „Odessa Law Academy" este membru al Asociației Europene a Universităților, în 2002 semnează Magna Charta Universitatum, iar din 2008 este membru al Organizației Europene de Drept Public. În 2008 Clubul Rectorilor din Europa a conferit Universității respective European Quality Award. În 2011, în cadrul celei de a XX-a ediții a Expoziției Internaționale Specializate „Educație și Carieră 2011", Universitatea a fost distinsă cu Medalia de Argint Colaborarea Internațională în domeniul Educației. Conform clasamentului efectuat de revista ucraineană „Focus" în 2011 între universitățile ucrainene, care pregătesc specialiști în domeniul jurisprudenței, Universitatea s-a plasat pe locul I în domeniul cooperării internaționale, iar în 2012, la cea de a III-a ediție a Expoziției Internaționale „Modern education establishments 2012", Universitatea a fost distinsă cu premiul Liderii activității internaționale.

Universitatea „Ovidius" din Constanţa este cea mai mare universitate europeană la țărmul Mării Negre.  Situată în Constanța, orașul cel mai mare din Dobrogea și din întreg Sud-Estul României, Universitatea se află într-o regiune în plin avânt economic, ce reprezintă o punte culturală între Occident și Orient, o poartă estică a Uniunii Europene. Aceasta este o instituţie de învăţământ superior publică, pluridisciplinară, acreditată instituţional cu Grad Ridicat de Încredere. Universitatea „Ovidius" din Constanţa oferă studii de licență, masterat și doctorat și este constituită în prezent din 16 facultăţi ce acoperă domenii foarte diverse ale cunoaşterii - de la studii umaniste la ştiinţe medicale, de la inginerie la ştiinţe socioeconomice, de la arte la ştiinţe ale naturii. Universitatea „Ovidius" din Constanța organizează, prin Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius", cursuri de formare şi dezvoltare profesională continuă, atât pentru persoanele care au absolvit o facultate, cât şi pentru persoanele cu studii medii, şcoală profesională etc. De asemenea, instituţia organizează activităţi de formare privind consilierea în carieră/profesională.

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova își propune dezvoltarea unei ample cercetări științifice și instituirea unor parteneriate naționale și internaționale de cercetare cu scopul de a promova cooperarea internațională interuniversitară, invitarea profesorilor de peste hotare, organizarea reuniunilor științifice, a conferințelor, meselor rotunde, seminarelor tematice, școlilor de vară etc. Reieșind din aceasta, Facultatea de Drept a USM urmărește consolidarea și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare cu instituții academice şi organisme profesionale atât din țară, cât şi din străinătate,  precum şi cu mediul profesional, în beneficiul calității procesului de învățământ şi cercetare.

 

 

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.