Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2022
Admiterea 2022

Noutăți și evenimente
ALTERNATIVE LA PEDEAPSA ÎNCHISORII – UMANIZAREA LEGISLAȚIEI PENALE
În ziua de 3 august 2022, reprezentanții Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a USM - dl GROSU Vladimir, doctor în drept, conferențiar universitar, dl POPESCU Dorin, doctor în drept, lector universitar, dna ȘAVGA Alina, doctor în drept, conferențiar

03.08.2022             
Lucrările studenților de la Facultatea de Drept a USM prezentate Parlamentului
Astăzi, 21.07.2022, Facultatea de Drept a USM și-a prezentat în Parlament cele mai bune lucrări ale absolvenților, de la ciclul I și ciclul II. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei expoziții, organizate în holul Parlamentului, unde deputații au avut posibilitatea

21.07.2022             
ÎN VIZITĂ LA BARNAHUS - primul Centru pentru copiii care au avut de suferit în urma abuzului sexual, violenței în familie sau traficului de persoane
Chiar dacă sunt în vacanță, studenții de la Facultatea de Drept (USM) rămân interesați să participe la activitățile organizate de Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului - dna Maia Bănărescu, în cadrul Acordului de colaborare semnat între Oficiul Avocatului Poporului și

14.07.2022             
🏆🎊𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐮 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞́𝐚𝐭 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐦𝐨𝐥𝐝𝐚𝐯𝐞🎊
„Mă numesc Teodora Breazu, sunt studentă în anul II la Facultatea de Drept, Filiera francofonă, USM. În urma unui concurs de candidaturi am avut onoarea să fiu selectată ca participantă în cadrul evenimentului ,,Prix du lauréat francophone”, care va avea

30.06.2022             
Instruirea formatorilor în vederea creșterii calității pregătirii profesionale a viitorilor juriști
Ca rezultat al evaluărilor cu referire la necesitățile mediului profesional și a consultărilor cu angajatorii din domeniul juridic a fost identificată necesitatea fortificării materiilor care ar veni să formeze competențe ce se referă la cercetarea, analiza, scrierea și argumentarea juridică.

30.06.2022             
Felicitarea absolventei Facultății de Drept a USM, Panchiv Olesea, PROMOȚIA 2022, adresată întregii comunități academice.
 „Bună ziua, stimați profesori, dragi colegi, părinți, onorați invitați și toți cei care fac parte din marea familie a Universității de Stat din Moldova. Astăzi participăm la un eveniment extraordinar, o îmbinare armonioasă a tradițiilor ce ne slăvesc neamul și în

28.06.2022             
La 25-26 iunie 2022 doctoranzii Școlii Doctorale Științe Juridice, USM, au participat la ediția a treia a Doctorialelor
La 25-26  iunie 2022, doctoranzii Școlii Doctorale Științe Juridice, USM,  Vîrlan Petru, Digori Irina, Pavlovschi Stanislav și Bosîi Gheorghe, au participat la ediția a treia a Doctorialelor, din cadrul Facultății de Drept a Universității din București. Evenimentul reprezintă un cadru de facilitare

27.06.2022             
Noi viziuni în anul universitar 2022-2023 pentru studenții Filierei Anglofone al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
La data de 23 iunie 2022 Facultatea de Drept a fost vizitată de reprezentanții Programului Dezvoltarea Dreptului Comercial din cadrul Departamentului Comercial de Stat al Statelor Unite ale Americii (denumit în continuare CLDP) care au venit cu noi propuneri de

27.06.2022             
ZIUA PORTULUI POPULAR
În fiecare an, pe 24 iunie, se sărbătorește Ziua Universală a Iei, o inițiativă susținută și de comunitatea USM, prin organizarea evenimentelor cultural-artistice, sociale şi educative. Îndemnul adresat participanților este „Să respectăm și să onorăm istoria, neamul, cultura și rădăcinile." Această sărbătoare are rolul

27.06.2022             
21 iunie 2022 - Necesitatea de a învăța în continuu pentru a deveni specialist bun în orice domeniu, inclusiv și în dreptul concurenței”
La data de 21 iunie 2022, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Necesitatea de a învăța în continuu pentru a deveni specialist bun în orice domeniu" - eveniment organizat de Departamentul Anglofon a Facultății de Drept. De asemenea, a avut loc ceremonia de

22.06.2022             
Detalii: Evenimente

Subdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.